Om Eckankar

Vägen till Gud är ett livsäventyr

Välkommen andliga sökare!

Eckankar lär att det finns en hörbar ljudström känd som ECK, eller Helig Ande, som förbinder oss alla med Guds hjärta. Vi kan erfara ECK som Ljus och Ljud. Genom att studera och praktisera ECKs Andliga Övningar, lär vi oss känna igen Guds Ljus och Ljud då Det berör våra liv och för mer sig ökad gudomlig kärlek.

Eckankars andlige ledare är Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren. Mahantan är den inre, eller andliga, formen av den Levande ECK-Mästaren. Mahantan ger inre ledning genom drömmar, Själsfärder och ECKs Andliga övningar.

Harold Klemps inspirerande tal och skrifter, och hans praktiska närmande till andlighet, hjälper tusentals människor jorden runt finna större frihet, visdom och kärlek. Hans undervisning upplyfter och hjälper folk känna igen sina egna erfarenheter med Guds Ljus och Ljud.

eckankar

Filmer

Filmerna nedan är på engelska, bildspelet Mirakler i ditt liv är på svenska.