Utforska andliga världar

Tidigare liv, drömmar och Själsfärder är alla delar av Eckankar. De kan hjälpa dig öppna dina andliga öron för den gudomliga kärleken som omger dig varje minut varje dag. Ta en titt på ECKs läror. Du kommer att finna att de är laddade med livets och kärlekens energi. Dessa kvaliteter kan också bli dina.
―Harold Klemp: The Living Word, Book 2


Har du tagit emot en andlig kallelse?

Kanske du befinner dig vid en punkt där Guds röst i någon form har ruskat dig vaken från en djup andlig slummer. Gud talar till oss genom tidigare liv, drömmar och Själsfärder. Upplev detta själv. Utforska länkarna på den här hemsidan för medryckande berättelser, utforskainsikter och andliga övningar. Res in i dina inre världar och skörda frukterna av visdom och andlig sanning i ditt hjärta. Denna inre resa uppenbarar Guds kärleks alltigenom vårdande natur. Denna kärlek gör underverk.


Utforska

Tidigare liv − Vill du minnas tidigare liv? Lärdomar från långt tidigare kan återkallas för att hjälpa oss idag. Vår karaktär består av dygder och brister, och alla har utvecklats ur tidigare liv. Lär mer för att utforska tidigare liv idag.
Drömmar − Drömmar är verkliga, ett annat sätt att upptäcka hjärtats visdom. Drömmar öppnar nya vägar för sanning och ger insikter just för dig. Lär dig mer om hur man arbetar med drömmar.
Själsfärd − Själsfärd är helt enkelt en förändring i medvetandet. Dess främsta fördel är att ge oss tillgång till visdom och kunskap från det stora okända − våra inre världar − för att i fullt medvetande rida på vågen av gudomlig kärlek som kommer in i våra liv varje dag.

 Utforska mer på Eckankars officiella hemsida, www.Eckankar.org

Copyright © 2021 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. ECKANKAR, den andliga frihetens väg. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJÄLSFÄRDER], och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA

De åsikter som framförs på dessa websidor är författarnas egna och överensstämmer ej alltid med ECKANKARs undervisning, eller med Mahantans, den Levande ECK-Mästarens,
Sri Harold Klemps, ord.