Möt Harold KlempHerald

Harold Klemp är Eckankars andliga ledare idag. Han växte upp på en farm i Wisconsin och har studerat vid ett prästseminarium. Han tjänstgjorde också i amerikanska flygvapnet. På 1960-talet fann han Eckankars undervisning. Efter år av träning blev han 1981 andlig ledare för Eckankar, Religionen om Guds Ljus och Ljud. Hans fullständiga titel är Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren. Hans uppdrag är att hjälpa människor hitta vägen tillbaka till Gud under denna livstid.

Mahantan är den inre, andliga formen av den Levande ECK-Mästaren. Mahantan ger inre ledning genom drömmar, Själsfärder och ECKs andliga övningar. Eckankar har alltid en levande Mästare, som ges respekt men inte dyrkan. Likt en skicklig hantverkare hjälper han andliga lärlingar få erfarenheter i Ljuset och Ljudet. Detta leder till andligt självförtroende och frihet.

Varje år talar Harold Klemp till tusentals sökare på Eckankars seminarier. Som författare till mer än 60 böcker fortsätter han att skriva, inkluderande många artiklar och andliga studiekurser. Långt fler än hundra audio- och videoinspelningar från hans offentliga tal finns tillgängliga. Hans inspirerande och praktiska sätt att tala om andlighet hjälper tusentals människor runt om i världen att finna större frihet, vishet och kärlek i livet. Hans undervisning lyfter och hjälper dem att förstå sina egna erfarenheter i Guds Ljus och Ljud.

Mer information finns på Eckankars officiella hemsida, www.Eckankar.org

Filmerna nedan är på engelska.Copyright © 2021 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. ECKANKAR, den andliga frihetens väg. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJÄLSFÄRDER], och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA

De åsikter som framförs på dessa websidor är författarnas egna och överensstämmer ej alltid med ECKANKARs undervisning, eller med Mahantans, den Levande ECK-Mästarens,
Sri Harold Klemps, ord.