Välkommen andliga sökare!


Eckankar lär att det finns en hörbar ljudström känd som ECK, eller Helig Ande, som förbinder oss alla med Guds hjärta. Vi kan erfara ECK som Ljus och Ljud. Genom att studera och praktisera ECKs Andliga Övningar, lär vi oss känna igen Guds Ljus och Ljud då Det berör våra liv och för mer sig ökad gudomlig kärlek.

Eckankars andlige ledare är Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren. Mahantan är den inre, eller andliga, formen av den Levande ECK-Mästaren. Mahantan ger inre ledning genom drömmar, Själsfärder och ECKs Andliga övningar. Harold Klemps inspirerande tal och skrifter, och hans praktiska närmande till andlighet, hjälper tusentals människor jorden runt finna större frihet, visdom och kärlek. Hans undervisning upplyfter och hjälper folk känna igen sina egna erfarenheter med Guds Ljus och Ljud 

För mer information (på engelska), se www.Eckankar.org,
speciellt www.Eckankar.org/FAQ/index.html.

Filmerna nedan är på engelska, bildspelet Mirakler i ditt liv är på svenska.

Copyright © 2021 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. ECKANKAR, den andliga frihetens väg. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJÄLSFÄRDER], och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA

De åsikter som framförs på dessa websidor är författarnas egna och överensstämmer ej alltid med ECKANKARs undervisning, eller med Mahantans, den Levande ECK-Mästarens,
Sri Harold Klemps, ord.