Nytt

The Awakened Soul

2017 ECK Worldwide Seminar
How to Become the Awakened Soul
October 10-22, Minneapolis

Lördag 18 november, kl 11.00
ECKists and guests in Västerås will watch
Sri Harold’s talk of 21 October 2017 on video
in Västerås Stadsbibliotek

www.ECKseminars.org

Copyright © 2015 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJÄLSFÄRDER], och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA

De åsikter som framförs på dessa websidor är författarnas egna och överensstämmer ej alltid med ECKANKARs undervisning, eller med Mahantans, den Levande ECK-Mästarens,
Sri Harold Klemps, ord.