KalendariumECK-sammankomster i Stockholm

Gudstjänster, Rigagatan 3, Östermalm
Lördag 31 augusti 13.00 - 14.00
Lördag 28 september 13.00 - 14.00
Lördag 26 oktober 13.00 - 14.00


Möte med Själens Ljud, Östermalm
Lördag 17 augusti 13.00-14.00
Lördag 14 september 13.00 - 14.00
Lördag 12 oktober 13.00 - 14.00

ECK-sammankomster i Göteborg

Axel Dahlströms Torg, uppgång vid biblioteket
Sound of Soul event
Kulturhuset Blå Stället i Angered
Lördag 12 oktober 14.00 - 16.00
Lördag 9 november 14.00 - 16.00

ECK-sammankomster i Trollhättan
 

Möte med Själens Ljud
Strandgatan 34, ingång hörnet Strandgatan/FFöreningsgatan
Söndag 8 september 13.30 - 16.30
Söndag 20 oktober 13.30 - 16.30
Söndag 1 december 13.30 - 16.30

ECK-sammankomster i Västerås

Under planering....
 

Copyright © 2018 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJÄLSFÄRDER], och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA

De åsikter som framförs på dessa websidor är författarnas egna och överensstämmer ej alltid med ECKANKARs undervisning, eller med Mahantans, den Levande ECK-Mästarens,
Sri Harold Klemps, ord.