ECKANKARs

Andlige Ledare

 

Sri Harold Klemp

 

 

Harold Klemp är Eckankars andlige ledare idag. Han växte upp

på en farm i Wisconsin, U.S.A., och studerade bl.a teologi

under några år. På sextiotalet kom han i kontakt med Eckankars lära,

och blev efter flera års träning Mahantan, den Levande ECK-Mästaren.

Mahanta är den Levande ECK-Mästarens inre eller andliga form.

Mahantan ger inre vägledning genom drömmar, Själsfärder,

och ECKs Andliga övningar.

(Mahanta-medvetandet är det högsta medvetande-tillstånd

man idag känner till i Eckankar.)

 

Eckankar har alltid en Levande Mästare.

Som en mästare i sitt fack, hjälper han sina andliga efterföljare

att erfara Guds Ljus och Ljud.

Detta ger sökaren andligt självförtroende och frihet.

 

 

Vill du veta mer om Harold Klemp, så klicka här.